EGZAMINY

Najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego i zawodowego.

Szkoła oferuje słuchaczom pomoc w zdaniu tych ważnych egzaminów, poprzez prowadzenie specjalnych zajęć przygotowujących słuchaczy pod kątem specyfiki matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe !

W-M ZDZ w Olsztynie