Egzamin maturalny

Absolwenci Naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Olsztynie oraz Technikum w Olsztynie przystępują do egzaminu maturalnego organizowane przez OKE w Łomży w Naszej Szkole w Olsztynie.

Egzamin maturalny ma na celu potwierdzenie zdobytej w ciągu całego okresu nauczania w Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie wiedzy. Przystąpienie do tego egzaminu i pomyślne ukończenie jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego.

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Olsztynie są przygotowywani do tego egzaminu przez wyspecjalizowaną kadrę, a także maja możliwość skorzystania z bezpłatnych, dodatkowych popołudniowych zajęć przygotowujących do egzaminu.

Egzamin odbywa się w formie ustnej i pisemnej. Obowiązkowymi przedmiotami są język polski ustny i pisemny, język obcy ustny i pisemny oraz matematyka. Do wyboru na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dodatkowe przedmioty słuchacze Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie mogą wybierać wg. rozporządzenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Nasze Liceum Ogólnokształcące wśród innych szkół niepublicznych cechuje rok rocznie duża zdawalność egzaminu.

Po zdanym egzaminie absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie i Technikum w Olsztynie otrzymują świadectwo z OKE w Łomży, zawierające wyniki uzyskane z poszczególnych przedmiotów, potrzebne w przypadku prób dostania sie do szkoły wyższej.

Ponadto Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie jak szkoła niepubliczna o uprawnieniach publicznej wręcza swoim absolwentom świadectwo ukończenia szkoły.

Egzamin maturalny jest ogromnym przeżyciem jak również przełomem w życiu każdego ucznia, toteż nauczyciele oraz pozostali pracownicy Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Olsztynie dokładają wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować i wspierać maturzystów.

W-M ZDZ w Olsztynie