Egzamin zawodowy

Nauka na kierunkach technicznych w Policealnym Studium Zawodowym w Olsztynie lub Technikum w Olsztynie kończy się państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym przez OKE w Łomży w Naszej szkole w Olsztynie.

Celem egzaminu jest potwierdzenie nabytej w Policealnym Studium oraz Technikum w Olsztynie wiedzy. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym.

Co roku wszyscy absolwenci Policealnej Szkoły w Olsztynie przystępują do egzaminu, przygotowani przez najlepszą kadrę.

Poniższy wykres przedstawia zdawalność na wybranych kierunkach w ostatnich latach w porównaniu z pozostałymi szkołami w regionie. Nietrudno zauważyć, że Policealne Studium Zawodowe w Olsztynie prowadzi w tym rankingu!

 

Zdawalność egzaminów

W-M ZDZ w Olsztynie