Zawód - Kelner

Kwalifikacja:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

System nauczania: stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kelner wykonuje prace związane z przygotowaniem sali konsumenckiej do obsługi gości, wykonywania czynności związanych z obsługą gości, rozliczania usług kelnerskich

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony w restauracjach, kawiarniach i innych obiektach gastronomicznych, hotelach, pensjonatach, obiektach sanatoryjnych i wczasowych, ośrodkach wypoczynkowych.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Podstawy żywienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, technologia sporządzania potraw i napojów, obsługa kelnerska, prowadzenie działalności gospodarczej, język angielski zawodowy, przygotowywanie potraw i napojów, pracownia obsługi kelnerskiej, praktyka zawodowa.

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w Naszej Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia