Mechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

System nauczania: stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik obsługi hotelowej wykonuje prace związane z prowadzeniem pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów; wykonywania czynności związane z przewozem drogowym rzeczy; zajmuje się obsługą środków transportu drogowego; oceniania stan techniczny oraz naprawia środki transportu drogowego.

 

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych, spedycyjnych, salonach sprzedaży samochodów, autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów samochodowych oraz w każdej firmie, która prowadzi warsztat naprawy pojazdów samochodowych, Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Podstawy konstrukcji maszyn, przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B, technologia napraw pojazdów samochodowych, działalność gospodarcza w branży samochodowej, diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych, techniki wytwarzania, język angielski zawodowy, praktyka zawodowa.

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w Naszej Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia