Zawód - Krawiec

Kwalifikacja:

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

System nauczania: Stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Krawiec wykonuje samodzielnie, w punktach usługowych lub w zakładach produkcyjnych, prace polegające na szyciu odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej z wszelkiego rodzaju materiałów odzieżowych, w tym ze skór licowych i materiałów licopodobnych. Krawiec wykonuje czynności szycia przy produkcji innej niż odzie ż np. tapicerka mebli lub samochodowa, a także dekoracyjna (firmany, zasłony itp.).

Kariera

Miejscem pracy krawca może być duży zakład produkcyjny: wzorcownia, dział przygotowania produkcji, krojownia, szwalnia, wykańczalnia. Może to być również mały zakład usługowy, w którym samodzielnie lub w zespole konstruuje i szyje odzież miarową. Krawiec może szyć odzież chałupniczo. Może również pracować samodzielnie na zasadzie samozatrudnienia.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadgimnazjalnych oraz przedmioty zawodowe: stylizacja ubiorów, materiałoznawstwo odzieżowe, maszyny i urządzenia w produkcji wyrobów odzieżowych, konstrukcja odzieży, język obcy zawodowy w odzieżownictwie, działalność gospodarcza w przemyśle odzieżowym, konfekcja odzieży- zajęcia praktyczne.

Egzaminy

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w Naszej Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskimi i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia