Zawód - kucharz

Kwalifikacja:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

System nauczania: stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz wykonuje prace przechowywania żywności; sporządzania potraw i napojów, zajmuje się ekspedycją potraw i napojów.

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony w restauracjach, barach, stołówkach, hotelach, motelach, pensjonatach, obiektach sanatoryjnych i wczasowych, ośrodkach wypoczynkowych i innych placówkach związanych z gastronomią. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży gastronomicznej.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Prowadzenie działalności gospodarczej, bezpieczeństwo i higiena pracy, język angielski zawodowy, wyposażenie techniczne, technologia gastronomiczna, pracownia gastronomiczna, praktyka zawodowa.

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w Naszej Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia