KURSY I SZKOLENIA

Absolwentów Naszego Studium oraz inne zainteresowane osoby zapraszamy na specjalistyczne szkolenia i kursy:

 

 • Kurs wychowawcy kolonijnego
 • Kurs pilota wycieczek zagranicznych
 • Kurs komputerowego kosztorysowania
 • Kurs komputerowego projektowania - AUTOCAD
 • KURS tworzenia stron WWW
 • KURS instalatora sieci komputerowych
 • KURS administratora sieci CISCO
 • KURS administratora sieci NOVELL
 • Kurs maszynopisania
 • Kursy przygotowujące do matury
 • Bazy danych
 • Grafika komputerowa
 • System informacji geograficznej - GIS
 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Budowa i konserwacja sprzętu komputerowego
 • Arkusz kalkulacyjny w przetwarzaniu danych z badań (do prac magisterskich)
 • Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Komputer w rachunkowości
NOWOŚĆ!

Zapraszamy na kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego w roku 2012/2013 z przedmiotów:

Język polski, Język angielski, Język niemiecki, Język rosyjski, Matematyka, Biologia, Geografia, Historia, WOS, Fizyka oraz Chemia.

W ramach każdego przedmiotu odbedzie sie 20 spotkań, raz w tygodniu po 3 godziny łącznie 60 godz, w godzinach popołudniowych.

Koszt 60 godzinnych zajęć z jednego przedmiotu to 400zł.

Dla słuchaczy naszej szkoły kursy są BEZPŁATNE!

Najbliższe kursy będą realizowane w terminie od 10.2012 do 03.2013.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie oraz osobiście.

W-M ZDZ w Olsztynie