Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) są kursami prowadzonymi według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zda egzamin potwierdzający daną kwalifikację, otrzymuje świadectwo potwierdzające posiadanie tej kwalifikacji składającej się na konkretny zawód, wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający posiadanie tytułu technika (jeżeli dany zawód jest kształcony na poziomie technika) lub robotnika wykwalifikowanego (jeżeli zawód kształcony jest na poziomie szkoły zawodowej). Kwalifikacyjne kursy zawodowe które realizujemy to:

 1. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (Kwalifikacja A.65)
 2. Prowadzenie rachunkowości (Kwalifikacja A.36)
 3. Obsługa klienta w jednostkach administracji (Kwalifikacja A.68)
 4. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (Kwalifikacja A.35)
 5. Świadczenie usług opiekuńczych (Kwalifikacja Z.05)
 6. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Kwalifikacja Z.08)
 7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (Kwalifikacja E.7)
 8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (Kwalifikacja E.8)
 9. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (Kwalifikacja E.12)
 10. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (Kwalifikacja E.13)
 11. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (Kwalifikacja E.14)
 12. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (Kwalifikacja A.61)
 13. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (Kwalifikacja A.62)
 14. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (Kwalifikacja T.8)
 15. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (Kwalifikacja T.9)
 16. Wykonywanie robót drogowych (Kwalifikacja B.2) 
 17. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (Kwalifikacja B.30)
 18. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych (Kwalifikacja B.32)
 19. Montaż systemów suchej zabudowy (Kwalifikacja B.5)
 20. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (Kwalifikacja B.6)
 21. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (Kwalifikacja B.7)
 22. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (Kwalifikacja B.8)
 23. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych (Kwalifikacja B.9)
 24. Wykonywanie izolacji budowlanych (Kwalifikacja B.11)
 25. Wykonywanie robót dekarskich (Kwalifikacja B.12)
 26. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (Kwalifikacja B.16)
 27. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (Kwalifikacja B.18)
 28. Wykonywanie robót zduńskich (Kwalifikacja B.19)
 29. Montaż konstrukcji budowlanych (Kwalifikacja B.20)

 

 

  

KONTAKT:

Szkoły ZDZ

ul. Mickiewicza 5

10-548 Olsztyn

Tel.   (89) 523 72 64, kom.  507 123 989

www.szkola.wmzdz.pl

W-M ZDZ w Olsztynie