Kursy kwalifikacyjne zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są kursami prowadzonymi według programu nauczania z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Oznacza to, że dają możliwość zdobycia np. tylko jednej kwalifikacji w ramach danego zawodu. 

Absolwent kursu kwalifikacyjnego, który zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji w ramach danego zawodu absolwent dostaje dyplom potwierdzający posiadanie tytułu technika i kwalifikacji w zawodzie.

Kursy kwalifikacyjne w zależności od rodzaju kwalifikacji mogą trwać od jednego do czterech semestrów, a zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.

Kwalifikacje w zawodzie

TECHNIK BUDOWNICTWA

Kwalifikacja B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Kwalifikacja B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Kwalifikacja B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargów

TECHNIK HOTELARSTWA

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

T.13.Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14.Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI ZAWODEM LUB KWALIFIKACJĄ, KTÓREJ W INFORMATORZE NIE WYMIENILIŚMY, PROSZĘ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ. CHĘTNIE WŁĄCZYMY NOWE SZKOLENIE DO NASZEJ OFERTY.

 

Wymagane dokumenty:

- Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej

- Dowód osobisty

 

KONTAKT:

Szkoły ZDZ

Ul. Mickiewicza 5

10-548 Olsztyn

Tel.   89 523 72 64

          89 523 53 29

          507 123 989

www.szkola.wmzdz.pl

W-M ZDZ w Olsztynie