Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

Czas trwania: 1 rok szkolny (październik-czerwiec)

Tryb nauki: Zaoczny (soboty i niedziele) 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) są kursami prowadzonymi według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zda egzamin potwierdzający daną kwalifikację, otrzymuje świadectwo potwierdzające posiadanie tej kwalifikacji składającej się na konkretny zawód, wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe które realizujemy to:

 

Kursy z branży informatycznej (IT):

INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Kursy z zakresu księgowości i kadr:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych

 

Kursy z zakresu administracji:

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

Kurs krawiecki:

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

 

Kursy z branży transportowo-logistycznej:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

 

Kursy branży turystyczno- hotelarskiej:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

 

Kursy branży budowlanej i mechanicznej:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.28. Wykonywanie robót zduńskich

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

BUD.03. Wykonywanie robót dekarskich

BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

Kursy z branży kosmetyczno- fryzjerskiej (BEAUTY):

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

 

Kursy z zakresu elektryki:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Kursy z branży spożywczo- wytwórczej:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

 

Kursy branży handlowej:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

 

Kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

Kursy branży opiekuńczej:

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

SPO.06. Świadczenie usług opiekuńczych

 

Kursy branży ogrodniczej i rolniczej:

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Kursy tapicerskie:

DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

 

 

  

Kontakt:

Szkoły dla dorosłych ZDZ

ul. Mickiewicza 5

10-548 Olsztyn

Tel.   (89) 523 72 64, kom.  507 123 989

www.szkola.wmzdz.pl

W-M ZDZ w Olsztynie