Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) są kursami prowadzonymi według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zda egzamin potwierdzający daną kwalifikację, otrzymuje świadectwo potwierdzające posiadanie tej kwalifikacji składającej się na konkretny zawód, wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający posiadanie tytułu technika (jeżeli dany zawód jest kształcony na poziomie technika) lub robotnika wykwalifikowanego (jeżeli zawód kształcony jest na poziomie szkoły zawodowej). Kwalifikacyjne kursy zawodowe które realizujemy to:

 1. EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
 2. EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
 3. EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych
 4. BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
 5. FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
 6. SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
 7. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 8. EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
 9. EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 10. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 11. HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
 12. HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
 13. HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 14. HGT.06. Realizacja usług w recepcji
 15. HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 16. HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
 17. HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
 18. HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
 19. HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
 20. HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych
 21. OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 22. OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.
 23. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 24. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 25. SPL.01. Obsługa magazynów
 26. SPL.04. Organizacja transportu
 27. EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych
 28. ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 29. ELE.03. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 30. BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 31. BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
 32. SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
 33. SPO.06. Świadczenie usług opiekuńczych
 34. SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
 35. SPO.03. świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
 36. OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych
 37. TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego
 38. SPL.01. Obsługa magazynów
 39. HGT.03. Obsługa gości świadczących usługi hotelarskie
 40. HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
 41. FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
 42. HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 43. SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
 44. SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
 45. OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
 46. ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
 47. MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 48. SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
 49. DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
 50. HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
 51. MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 52. INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich
 53. BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 54. BUD.28. Wykonywanie robót zduńskich
 55. BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
 56. BUD.03. Wykonywanie robót dekarskich
 57. BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych
 58. BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 59. BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych
 60. BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 61. BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 

 

  

Kontakt:

Szkoły dla dorosłych ZDZ

ul. Mickiewicza 5

10-548 Olsztyn

Tel.   (89) 523 72 64, kom.  507 123 989

www.szkola.wmzdz.pl

W-M ZDZ w Olsztynie