Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

System nauczania: zaoczny

Czas trwania nauki:  4 lata (8 semestrów)

Liceum Ogólnokształcące zostało stworzone dla osób, które chciałyby kontynuować naukę lub poszerzyć kwalifikacje i pogodzić to z życiem zawodowym i rodzinnym.

W naszym Liceum dla Dorosłych w Olsztynie mogą uczyć się wszystkie osoby, które wcześniej ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową.

Ogromną zaletą tego typu szkoły jest brak ograniczeń wiekowych! Może się uczyć absolutnie każdy powyżej 18 roku życia, a zajęcia organizowane są w różnorodnych wiekowo grupach. Nigdy nie jest za późno na edukację!

Przedmioty realizowane w Liceum:

język polski, język angielski/rosyjski, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, chemia, fizyka, geografia, biologia, WOS, historia, matematyka,

Dlaczego nasze liceum

 • nasza oferta obejmuje szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych, co daje gwarancję uzyskania wykształcenia w oparciu o programy MEN,
 • dajemy gwarancję wysokiej jakości kształcenia (posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001:2008),
 • zatrudniamy doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • posiadamy profesjonalnie wyposażone własne pracownie dostosowane do potrzeb słuchaczy,
 • dzięki nam podniesiesz swoje kwalifikacje i uzyskasz nowe umiejętności zawodowe,
 • oferowane przez nas kierunki są dostosowane do potrzeb rynku pracy,
 • wystawiamy bezpłatnie zaświadczenia o nauce do instytucji takich jak ZUS, KRUS, MOPS, GOPS, WKU itp.,
 • po ukończeniu szkoły otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły oraz indeks zgodne z rozporządzeniem MEN,
 • bez czesnego, bez opłat wpisowych, opłat za legitymację czy indeks, po prostu prawdziwe ZERO OPŁAT,
 • bezpłatne uczestnictwo w kursach organizowanych przez szkołę,
 • bezpłatne kursy dla słuchaczy - kosmetyczne oraz branżowe
 • przyjazna atmosfera, łatwy dojazd (centrum Olsztyna)

Egzaminy

Klasyfikacja w Liceum opiera się o egzaminy semestralne (na zakończenie każdego semestru) do których można przystąpić po uzyskaniu pozytywnych ocen z prac kontrolnych.
Po ukończeniu nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu maturalnego organizowanego w naszej placówce przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Aby pomóc Państwu w przygotowaniu się do tego ważnego egzaminu, organizujemy dodatkowo bezpłatne kursy przygotowawcze do matury z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.

Po ukończeniu Liceum dla Dorosłych istnieje możliwość dalszej nauki w Policealnym Studium Zawodowym.

Nasze Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej, a nasi słuchacze otrzymują świadectwa, indeksy, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych.

Nasi słuchacze Liceum dla Dorosłych mogą bezpłatnie uczestniczyć w kursach kosmetycznych i branżowych (więcej w rozdziale „Kursy”).

Dokumenty wymagane przy zapisie

 • świadectwo ukończenia gimnazjum (ewentualnie zsz lub 8-klasowej szkoły podstawowej),
 • 2 zdjęcia
 • podanie o przyjęcie do szkoły

 

W-M ZDZ w Olsztynie