Zawód - magazynier logistyk

Kwalifikacja:

SPL.01. Obsługa magazynów

System nauczania: stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Magazynier logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta .Do podstawowych zadań należy również przyjmowanie towarów do magazynu, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych; prawidłowe oznakowanie składowanych towarów; przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań; prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów.

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony prawie w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym, logistycznym, transportowym, logistycznym, rolniczym, ogrodniczym, sadowniczym, wszędzie tam, gdzie jest prowadzona gospodarka magazynowa. Magazynier logistyk znajdzie również pracę w firmach kurierskich, na poczcie, lotnisku, w magazynach portowych, w firmach usługowych. Absolwentów tego kierunku zatrudniają małe a szczególnie średnie i duże sklepy, zarówno stacjonarne jak i internetowe. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży magazynowej i logistycznej.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce, bezpieczeństwo i higiena pracy, zapasy magazynowe, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji, procesy magazynowe, planowanie procesów produkcyjnych, planowanie dystrybucji, język angielski zawodowy, praktyka zawodowa.

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w Naszej Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia