Zawód - Monter izolacji budowlanych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - zawód monter izolacji przemysłowych

Kwalifikacja:

BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych

System nauczania: Stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Praca absolwenta kierunku monter izolacji budowlanych polega na konserwowaniu, remontowaniu oraz naprawianiu izolacji wodochronnej, termicznej i akustycznej budynków, izolacji obiektów i urządzeń przemysłowych takich jak rurociągi, zbiorniki, wymienniki ciepła, komory i urządzenia chłodnicze oraz powłok antykorozyjnych konstrukcji (stalowych, drewnianych, murowych i tynków).

Kariera

Monter izolacji budowlanych może być zatrudniony w firmach budowlanych, remontowych i warsztatach rzemieślniczych.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadgimnazjalnych oraz przedmioty zawodowe: podstawy dokumentacji technicznej w budownictwie, materiałoznawstwo i technologia izolacji budowlanych, język obcy w robotach izolacyjnych, działalność gospodarcza w budownictwie

Egzaminy

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w naszej szkole. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia