Zawód - Monter konstrukcji budowlanych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - zawód monter konstrukcji budowlanych

Kwalifikacja:

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

System nauczania: Stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Monter konstrukcji budowlanych może wykonywać prace w zakresie montażu konstrukcji metalowych, konstrukcji żelbetowych i konstrukcji drewnianych. Z pracami tymi związane są również konserwowanie i remontowanie konstrukcji budowlanych, składowanie elementów konstrukcyjnych, montaż niezbędnych rusztowań.

Kariera

Monter konstrukcji budowlanych wykonuje swoje zadania zawodowe w małych firmach wykonawczych, zatrudniających niewielkie zespoły pracownicze, a także w dużych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadgimnazjalnych oraz przedmioty zawodowe: budownictwo ogólne, dokumentacja techniczna, konstrukcje budowlane, język obcy zawodowy, działalność gospodarcza w budownictwie.

Egzaminy

Nauka na kierunku kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w naszej szkole. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia