Zawód - Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Kwalifikacja:

INF.01. Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń  abonenckich

System nauczania: stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji, które są ukierunkowane na montaż, uruchamianie i utrzymanie traktów i urządzeń telekomunikacyjnych, sieci dostępowych. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu urządzeń i telekomunikacyjnych sieci dostępowych.

Kariera

Absolwent kierunku, posiadający wykształcenie w tym zawodzie może pracować w firmach i zakładach telekomunikacyjnych takich jak operatorzy telewizji kablowej, cyfrowej, telefonii komórkowej. Monterów sieci i urządzeń telekomunikacyjnych zatrudniają większe spółdzielnie mieszkaniowe, administracje budynków mieszkalnych i użytkowych, deweloperzy budujący budynki mieszkalne i użyteczności publicznej. Absolwent kierunku jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży usług telekomunikacyjnych.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Bezpieczeństwo i higiena pracy, działalność gospodarcza, elektrotechnika i elektronika, tory i trakty telekomunikacyjne, urządzenia telekomunikacyjne, rysunek techniczny, pomiary elektryczne i elektroniczne, montaż telekomunikacyjny, pomiary torów telekomunikacyjnych, montaż i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych, język angielski zawodowy, praktyka zawodowa.

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w Naszej Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia