Zawód - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Kwalifikacja:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

System nauczania: Stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych.

Kariera

Absolwent kierunku może pracować w we wszystkich firmach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych. Może również samodzielnie wykonywać wszelkie prace wykończeniowe w domach i mieszkaniach w ramach własnej działalności gospodarczej.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadgimnazjalnych oraz przedmioty zawodowe: budownictwo ogólne, dokumentacja techniczna, technologia systemów suchej zabudowy, technologia robót malarsko - tapeciarskich, technologia robót posadzkarsko – okładzinowych, język obcy zawodowy, podstawy działalności gospodarczej.

Egzaminy

Nauka na kierunku kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w naszej szkole. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia