Zawód - Murarz-Tynkarz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - zawód murarz

Kwalifikacja:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

System nauczania: Stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Murarz wykonuje z kamienia, cegły, rur i kształtek kamionkowych, bloczków, pustaków i podobnych materiałów konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynków i budowli. Prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie. Montuje z elementów kamiennych filary, kolumny, cokoły i ozdobne detale architektoniczne; wykonuje, naprawia i rozbiera różnego rodzaju piece grzewcze w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz piece, kotły i kominy przemysłowe. Wykonuje tynki zwykłe oraz ozdobne, ręczne i maszynowe w budynkach prywatnych oraz obiektach przemysłowych.

Kariera

Murarz może pracować na stanowiskach tynkarsko-murarskich we wszystkich firmach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych. Może również wykonywać różne złożone prace murarskie i betoniarskie w podziemiach kopalń przy użyciu typowych narzędzi i sprzętu murarskiego według instruktażu dozoru górniczego oraz wykonywać, naprawiać i konserwować piece, kotły i kominy przemysłowe. Może także prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadgimnazjalnych oraz przedmioty zawodowe: budownictwo ogólne, dokumentacja techniczna, technologia murarstwa i tynkarstwa, język obcy zawodowy, działalność gospodarcza w budownictwie.

Egzaminy

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w naszej szkole. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia