Zawód - Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Kwalifikacja:

BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

System nauczania: Stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Do zadań operatora maszyn i urządzeń drogowych należy obsługiwanie oraz konserwacja maszyn i urządzeń stosowanych w pracach drogowych. Fachowiec w tym zawodzie wykonuje także roboty związane z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych.

Kariera

Mechanicy maszyn i urządzeń drogowych pracują w przedsiębiorstwach budujących i eksploatujących drogi i mosty oraz w wytwórniach mieszanki betonowej i asfaltowej.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Przed Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadgimnazjalnych oraz przedmioty zawodowe: maszyny drogowe, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, działalność gospodarcza w drogownictwie, język obcy w robotach drogowych.

Egzaminy

Nauka na kierunku kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w naszej szkole. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia