Zawód - Piekarz

Kwalifikacja:

SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

System nauczania: Stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Piekarz wytwarza różnego rodzaju pieczywo: chleb, bułki, rogale, itp. Głównym zadaniem tego pracownika jest: wyprodukowanie pieczywa z mąki, wody i drożdży z dodatkiem soli i mikrododatków - zgodnie z recepturą. Poza tym piekarz obsługuje i czyści maszyny, urządzenia, piece oraz aparaturę kontrolno - pomiarową. 

Kariera

Miejscem pracy piekarza są wszystkie piekarnie, hale produkcyjne, magazyny wyrobów gotowych. 

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadgimnazjalnych oraz przedmioty zawodowe: technika w produkcji piekarskiej, technologie produkcji piekarskiej, działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym, język obcy w produkcji piekarskiej.

Egzaminy

Nauka na kierunku kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w naszej szkole. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia
  • książeczka Sanepid