Zawód - pracownik obsługi hotelowej

Kwalifikacja:

HGT.03. Obsługa gości świadczących usługi hotelarskie

System nauczania: stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik obsługi hotelowej wykonuje prace prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich; rezerwowania usług hotelarskich; wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji; przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości; przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony w hotelach, motelach, pensjonatach, obiektach sanatoryjnych i wczasowych, ośrodkach wypoczynkowych. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży hotelarskiej.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Podstawy hotelarstwa, działalność recepcji, podstawy prawa w hotelarstwie, język angielski zawodowy, pracownia hotelarska, organizacja pracy służby pięter, usługi dodatkowe w hotelarstwie, obsługa konsumenta, usługi żywieniowe w hotelarstwie, pracownia służby pięter, pracownia obsługi konsumenta, pracownia usług dodatkowych, praktyka zawodowa.

 

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w Naszej Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia