Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe w Policealnym Studium Zawodowym.

 

Słuchacze organizują we własnym zakresie w firmach i placówkach w których wykonywany jest ich zawód. poniższa tabelka przedstawia tygodniowy wymiar praktyk dla poszczególnych kierunku. W tygodniu powinno być to pięć dni roboczych po 8 godzin.

Istnieje również mozliwość zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu jeśli wykonywany zawód jest jednakowy jak zawód nauczany. Dotyczy to zarówno Szkoły Policealnej w Olsztynie, jaki i  Szkoły Zawodowej w Olsztynie.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Dla słuchaczy, którzy rozpoczęli naukę zgodnie z nową podstawą programową od 09.2012

 

KIERUNEK

SEMESTR

CZAS TRWANIA PRAKTYKI

Technik informatyk

II

4 tyg. (160h)

Technik rachunkowości

II

4 tyg. (160h)

Technik administracji

I

4 tyg. (160h)

III

4 tyg. (160h)

Technik turystyki wiejskiej

II

4 tyg. (160h)

Technik BHP

II

4 tyg. (160h)

Opiekunka dziecięca

II

4 tyg. (160h)

Technik usług kosmetycznych

II

4 tyg. (160h)

Technik drogownictwa

II

4 tyg. (160h)

III

4 tyg. (160h)

 

W-M ZDZ w Olsztynie