Zawód - przetwórca mięsa

Kwalifikacja:

SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

System nauczania: stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie przetwórca mięsa zajmuje się dokonywaniem rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawaniem mięsa; magazynowaniem i przygotowywaniem mięsa do dystrybucji; obsługą maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa; wykonywaniem prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych; magazynowaniem i przygotowywaniem przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

Przetwórca mięsa swoją pracę wykonuje w zakładzie przetwórstwa mięsa. Do jego głównych zadań należy dostarczanie na rynek mięsa i przetworów mięsnych dobrej jakości o wysokich walorach zdrowotnych zaspokajających wymagania każdego konsumenta. Aby to osiągnąć, pracownicy zakładu przetwórstwa mięsa muszą zadbać o surowce najwyższej jakości, odpowiednio je przechować i przygotować do przetwarzania. Głównym zadaniem przetwórcy mięsa jest produkowanie szerokiego asortymentu wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych i produktów blokowych, konserw, tłuszczów jadalnych oraz produkowanie mięsa do handlu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Produkcja w zakładzie przetwórstwa mięsa jest wysoko zmechanizowana, opiera się na tradycyjnych recepturach, jak i nowoczesnych technologiach.

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony w zakładach przemysłu mięsnego oraz małych zakładach wędliniarskich, masarniach, garmażerniach. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży mięsnej.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Technika w przetwórstwie mięsa, technologie produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych, działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym, język angielski zawodowy, gospodarka magazynowa w zakładzie przetwórstwa mięsa – zajęcia praktyczne, procesy produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych, praktyka zawodowa.

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w Naszej Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia