Dokumenty wymagane przy zapisie do:

Gimnazjum dla Dorosłych

 • świadectwo ukończenia 6- letniej szkoły podstawowej (oryginał lub odpis)
 • 2 zdjęcia
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • podanie o przyjęcie do szkoły- dostępne w sekretariacie lub tutaj

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży

 • świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub odpis)
 • 2 zdjęcia
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły- dostępne w sekretariacie lub tutaj

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Olsztynie:

 • świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej (oryginał lub odpis) do wglądu
 • 2 zdjęcia
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • podanie o przyjęcie do szkoły- dostepne w sekretariacie lub tutaj

Szkoły Policealnej w Olsztynie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis) do wglądu
 • 2 zdjęcia
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły - dostępne w sekretariacie lub tutaj

W-M ZDZ w Olsztynie