Dokumenty wymagane przy zapisie do:

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

 • świadectwo ukończenia 6 lub 7 klasy szkoły podstawowej/świadectwo ukończenia I lub II klasy Gimnazjum 
 • 3 zdjęcia
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • podanie o przyjęcie do szkoły - dostępne w sekretariacie lub tutaj

Szkoła Branżowa I stopnia (dla młodzieży poniżej 18 roku)

 • świadectwo ukończenia 8 letniej szkoły podstawowej
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły - dostępne w sekretariacie lub tutaj
 • karta zdrowia ucznia

Szkoła Branżowa II stopnia

 • oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w  branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie
 • 3 zdjęcia
 • dowód osobisty (do wglądu)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie:

 • świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej (oryginał)
 • 2 zdjęcia
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • podanie o przyjęcie do szkoły - dostępne w sekretariacie lub tutaj

Szkoły Policealnej w Olsztynie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • 2 zdjęcia
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły - dostępne w sekretariacie lub tutaj

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:

 • podanie o przyjęcie na kurs - dostępne w sekretariacie lub tutaj
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie

 

W-M ZDZ w Olsztynie