Dokumenty wymagane przy zapisie do:

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

 • świadectwo ukończenia 6 lub 7 klasy szkoły podstawowej/świadectwo ukończenia I lub II klasy Gimnazjum 
 • 3 zdjęcia
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • podanie o przyjęcie do szkoły - dostępne w sekretariacie lub tutaj

Szkoła Branżowa I stopnia (dla młodzieży poniżej 18 roku)

 • świadectwo ukończenia gimnazjum a w następnych latach szkoły podstawowej (oryginał lub odpis)
 • 2 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły - dostępne w sekretariacie lub tutaj
 • karta zdrowia ucznia

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie:

 • świadectwo ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej (oryginał)
 • 3 zdjęcia
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • podanie o przyjęcie do szkoły - dostepne w sekretariacie lub tutaj

Szkoły Policealnej w Olsztynie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 • 3 zdjęcia
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły - dostępne w sekretariacie lub tutaj

W-M ZDZ w Olsztynie