Ślusarz z uprawnieniami spawacza                   

Kwalifikacja:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

System nauczania: stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych. Typowymi pracami wykonywanymi przez ślusarza są: wytwarzanie i naprawianie narzędzi, przyrządów i uchwytów obróbkowych, obróbka, montaż i naprawa elementów mechanizmów i urządzeń, wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu powszechnego użytku, wykonywanie i naprawa ozdobnej galanterii metalowej (ślusarstwo artystyczne), nadawanie wyrobom metalowym ostatecznego, estetycznego wyglądu. Ślusarz wykonuje swoją pracę z reguły w pomieszczeniach zamkniętych (jedynie ślusarz konstrukcji metalowych większość czynności wykonuje w terenie otwartym).

Jedną z technik łączenia metalu jest spawanie. Ponieważ w ostatnich latach jest bardzo duże zapotrzebowanie na spawaczy, uczniowie Naszej Szkoły po ukończeniu 18 lat mogą uczestniczyć w bezpłatnym kursie oraz zdać egzamin uzyskując uprawnienia spawacza.

Kariera

Ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż, budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się. Dodatkowo uzyskując uprawnienia np. spawacza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe zwiększają możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Podstawy konstrukcji maszyn, podstawy technik wytwarzania, technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, działalność gospodarcza w branży mechanicznej, konstrukcje maszyn, wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń, i narzędzi- zajęcia praktyczne, język angielski zawodowy, praktyka zawodowa.

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w Naszej Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia