Zawód - Sprzedawca

Kwalifikacja:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

System nauczania: Stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Absolwent kierunku sprzedawca potrafi: przyjmować, przechowywać i przygotowywać towary do sprzedaży; stosować nowoczesne formy sprzedaży; prowadzić właściwą rozmowę sprzedażową; prawidłowo sporządzać dokumenty związane z obrotem towarowym; sprawnie dokonywać obliczeń; obsługiwać urządzenia i sprzęt techniczny stosowany w nowoczesnym sklepie; obsługiwać komputer i korzystać z programów użytkowych; zbierać informacje o potrzebach klientów; dbać o estetykę sklepu; pozyskiwać nabywców, przyjmować zamówienia i zawierać umowy kupna-sprzedaży oraz racjonalnie organizować pracę własną.

Kariera

Absolwent kierunku sprzedawca może podjąć pracę w każdego rodzaju placówce zajmującej się handlem, w sklepach stacjonarnych, mobilnych czy internetowych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z handlem.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadgimnazjalnych oraz przedmioty zawodowe: organizacja i techniki sprzedaży, towar jako przedmiot handlu, obsługa klientów, przedsiębiorca w handlu, język obcy w działalności handlowej.

Egzaminy

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w Naszej Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskimi i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia