Opiekun osoby starszej

Kwalifikacje:

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

System nauczania: zaoczny

Czas trwania nauki: 2 lata

Opis zawodu

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Kariera

Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne oraz wiążące się z tym zapotrzebowanie na nowe zawody w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych wzrasta. Badania przeprowadzone w różnych regionach kraju wykazują, że w przyszłości największy popyt będzie na wykwalifikowanych pracowników zajmujących się podstawową opieką i pielęgnacją człowieka .Opiekun osoby starszej będzie pomagał osobie w jej miejscu zamieszkania.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Organizacja opieki nad osobą starszą, Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą, Metodyka pracy opiekuńczej, Język migowy, Język obcy w pomocy społecznej, Opieka i wsparcie osoby starszej, Aktywizacja społeczna, praktyka zawodowa.

Egzaminy zawodowe

Tytuł zawodowy absolwent uzyskuje zdając pod koniec semestru czwartego egzamin z kwalifikacji zawodowej. Zdanie egzaminy gwarantuje uzyskanie dyplomu w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 3 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie
  • podanie o przyjęcie do szkoły złożone osobiście w szkole

Więcej informacji i zapisy:

Szkoła Policealna przy WMZDZ Olsztyn
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel. (89) 523-72-64, fax. (89) 523-53-29