Technik handlowiec

Kwalifikacje:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

System nauczania: zaoczny

Czas trwania nauki: 2 lata

Opis zawodu

Technik handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji), organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowuje produkty do sprzedaży, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, inkasuje należności za sprzedane produkty, sporządza faktury za towary.

Kariera

Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach :Merchandiser, Referent/asystent ds. zaopatrzenia, Referent/asystent ds. sprzedaży, Referent/asystent ds. obsługi klienta, Kupiec, Akwizytor, Specjalista ds. zaopatrzenia, Specjalista ds. sprzedaży, Specjalista ds. obsługi klienta., Zastępca kierownika działu handlowego, Kierownik działu handlowego..

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Towar jako przedmiot handlu, Organizacja i techniki sprzedaży, Obsługa klientów, Marketing w działalności handlowej, Przedsiębiorca w handlu, Język obcy w działalności handlowej, Sprzedaż towarów, Symulacyjna firma handlowa, praktyka zawodowa.

Egzaminy zawodowe

Tytuł technika absolwent uzyskuje w dwóch kolejnych etapach. Pod koniec semestru drugiego uczniowie przystępują do egzaminu z kwalifikacji pierwszej., po zdaniu którego otrzymują świadectwo kwalifikacji w zawodzie. Następnie pod koniec semestru czwartego zdają egzamin z kwalifikacji drugiej. Zdane egzaminy z obu kwalifikacji gwarantują uzyskanie dyplomu technika w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 Najlepsza szkoła policealna w Olsztynie - to Nasza Szkoła. Ucz się z nami!

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 3 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie
  • podanie o przyjęcie do szkoły złożone osobiście w szkole

Więcej informacji i zapisy:

Szkoła Policealna przy WMZDZ Olsztyn
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel. (89) 523-72-64, fax. (89) 523-53-29