Technik ekonomista

Technik Ekonomista - Technikum - Olsztyn

Kwalifikacje:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

System nauczania: zaoczny                            Czas trwania nauki: 2 lata

Opis zawodu

Technik ekonomista: zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi, prowadzi różne formy działań marketingowych, oblicza, interpretuje miary statystyczne oraz przetwarza wyniki, sporządza typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, posługuje się technicznymi środkami biurowymi,      ewidencjonuje i analizuje operacje gospodarcze, prowadzi rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi, prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych, sporządza plany działania jednostki organizacyjnej itp.

Kariera

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej, Statystyka i analiza ekonomiczna, Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej, Rachunkowość finansowa, Działalność przedsiębiorstwa, Kadry i płace, Biuro rachunkowe, praktyka zawodowa.

Egzaminy zawodowe

Tytuł technika absolwent uzyskuje w dwóch kolejnych etapach. Pod koniec semestru drugiego uczniowie przystępują do egzaminu z kwalifikacji pierwszej., po zdaniu którego otrzymują świadectwo kwalifikacji w zawodzie. Następnie pod koniec semestru czwartego zdają egzamin z kwalifikacji drugiej. Zdane egzaminy z obu kwalifikacji gwarantują uzyskanie dyplomu technika w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

 Najlepsza szkoła policealna w Olsztynie - to Nasza Szkoła. Ucz się z nami!

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 3 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie
  • podanie o przyjęcie do szkoły złożone osobiście w szkole

Więcej informacji i zapisy:

Szkoła Policealna przy WMZDZ Olsztyn
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel. (89) 523-72-64, fax. (89) 523-53-29l