Technik hotelarstwa

Szkoła Policealna - technik hotelarstwa

Kwalifikacje

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06.
Realizacja usług w recepcji

System nauczania: zaoczny                            Czas trwania nauki: 2 lata

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Przygotowuje i podaje śniadania.

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony w hotelach, motelach, ośrodkach wypoczynku, sanatoryjnych i innych obiektach dysponujących bazą noclegową.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Organizacja pracy w hotelarstwie, Działalność recepcji, Usługi żywieniowe w hotelarstwie, , Marketing usług hotelarskich, Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego, Język obcy w hotelarstwie, Techniki pracy w hotelarstwie, Obsługa konsumenta, Obsługa informatyczna w hotelarstwie, praktyka zawodowa.

 

Szkoły policealne Olsztyn

Szkoła policealna przy WMZDZ Olsztyn to najlepszy wybór !

 

Egzaminy zawodowe

Tytuł technika absolwent uzyskuje w dwóch kolejnych etapach. Pod koniec semestru drugiego uczniowie przystępują do egzaminu z kwalifikacji pierwszej., po zdaniu którego otrzymują świadectwo kwalifikacji w zawodzie. Następnie pod koniec semestru czwartego zdają egzamin z kwalifikacji drugiej. Zdane egzaminy z obu kwalifikacji gwarantują uzyskanie dyplomu technika w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 Najlepsza szkoła policealna w Olsztynie - to Nasza Szkoła. Ucz się z nami!

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 3 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie
  • podanie o przyjęcie do szkoły złożone osobiście w szkole

Więcej informacji i zapisy:

Szkoła Policealna przy WMZDZ Olsztyn
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel. (89) 523-72-64, fax. (89) 523-53-29