Technik usług kosmetycznych

Kwalifikacje

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

System nauczania: zaoczny

Czas trwania nauki: 2 lata

Opis zawodu

Do zadań zawodowych technika usług kosmetycznych należy: przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy oraz całego ciała, udzielania porad kosmetycznych oraz organizowanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego. Absolwent naszej szkoły potrafi wykonać profesjonalny makijaż dostosowany do typu cery i urody, wykonać wszelakie zabiegi kosmetyczne wraz z obsługą przeznaczonego do tego sprzętu od zabiegów w okolicy oczu aż po stopy.

Kariera

Absolwenci mogą podejmować pracę w wyspecjalizowanych zakładach kosmetycznych lub uruchomić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym, język angielski w kosmetyce, podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce, kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu; kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała; zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu; zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała.

Egzaminy zawodowe

Tytuł technika absolwent uzyskuje w dwóch kolejnych etapach. Po semestrze drugim uczniowie przystępują do egzaminu z pierwszej kwalifikacji AU.61, po zdaniu którego otrzymują świadectwo kwalifikacji w zawodzie. Następnie w semestrze czwartym - egzamin z kwalifikacji AU.62. Zdobycie obu kwalifikacji gwarantuje otrzymanie dyplomu tytułu technika w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 3 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
  • podanie (podpisujemy na miejscu)
  • umowa o naukę (podpisujemy na miejscu)

 

UWAGA! Dla uczniów naszej szkoły specjalistyczne kursy kosmetyczne gratis! Patrz rozdział „kursy”!