Technik logistyk

Szkoła Policealna - technik logistyk

Kwalifikacje:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

System nauczania: zaoczny

Czas trwania nauki: 2 lata

Opis zawodu

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Kariera

Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej, Logistyka w procesach produkcji, Zapasy i magazynowanie, Dystrybucja, Procesy transportowe w logistyce, Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, Język obcy w logistyce, Logistyka zaopatrzenia i produkcji, Planowanie produkcji i dystrybucji, Usługi transportowo-spedycyjne, Obsługa jednostek zewnętrznych, Planowanie przepływu zasobów i informacji, praktyka zawodowa

Egzaminy zawodowe

Tytuł technika absolwent uzyskuje w dwóch kolejnych etapach. Pod koniec semestru drugiego uczniowie przystępują do egzaminu z kwalifikacji pierwszej., po zdaniu którego otrzymują świadectwo kwalifikacji w zawodzie. Następnie pod koniec semestru czwartego zdają egzamin z kwalifikacji drugiej. Zdane egzaminy z obu kwalifikacji gwarantują uzyskanie dyplomu technika w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

 Najlepsza szkoła policealna w Olsztynie - to Nasza Szkoła. Ucz się z nami!

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 3 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie
  • podanie o przyjęcie do szkoły złożone osobiście w szkole

Więcej informacji i zapisy:

Szkoła Policealna przy WMZDZ Olsztyn
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel. (89) 523-72-64, fax. (89) 523-53-29