Technik usług kelnerskich

Kwalifikacje:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

System nauczania: zaoczny

Czas trwania nauki: 2 lata

Opis zawodu

Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych, obsługą przyjęć okolicznościowych, kelnerską obsługą gości w pokoju hotelowym, obsługą kongresów, targów, wystaw, spotkań, konferencji i innych imprez oraz świadczeniem gastronomicznych usług cateringowych dla gości poza zakładem, tj. w pomieszczeniach przewoźników, klienta, plenerze.

Do głównych zadań kelnera można zaliczyć przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości, obsługiwanie gości z wykorzystaniem różnych systemów obsługi, serwowanie potraw i napojów różnymi metodami i technikami oraz inkasowanie należności za potrawy, napoje i towary handlowe z zastosowaniem form gotówkowych i bezgotówkowych.

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony na terenie hoteli, w różnych placówkach gastronomicznych, włączając tradycyjne restauracje i kawiarnie, cafeterie (kawiarnie o ograniczonym zestawie posiłków), różnego rodzaju bary, placówki typu café shop, puby, kluby nocne, tawerny, lokale rozrywkowe, dyskoteki, lokale narodowe (o wyspecjalizowanych kuchniach narodowych i folklorystycznym wystroju), ogródki i tarasy restauracji i kawiarni, gabinety gastronomiczne i sale bankietowe.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Urządzenia i bezpieczeństwo pracy w gastronomi, Podstawy żywienia, Technologia sporządzania potraw i napojów, Obsługa kelnerska , Usługi kelnerskie i gastronomiczne, Rachunkowość w gastronomii, Działalność gospodarcza w gastronomii, Organizacja usług gastronomicznych, Język obcy w pracy kelnera, Obsługiwanie gości, Przygotowywanie potraw i napojów, Organizowanie usług kelnerskich, praktyka zawodowa.

Egzaminy zawodowe

Tytuł technika absolwent uzyskuje w dwóch kolejnych etapach. Pod koniec semestru drugiego uczniowie przystępują do egzaminu z kwalifikacji pierwszej., po zdaniu którego otrzymują świadectwo kwalifikacji w zawodzie. Następnie pod koniec semestru czwartego zdają egzamin z kwalifikacji drugiej. Zdane egzaminy z obu kwalifikacji gwarantują uzyskanie dyplomu technika w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 3 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
  • podanie (podpisujemy na miejscu)
  • umowę o naukę (podpisujemy na miejscu)