Technik usług pocztowych i finansowych

Kwalifikacje:

EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych

System nauczania: zaoczny

Czas trwania nauki: 1 rok

Opis zawodu

Technik usług pocztowych i finansowych wykonuje czynności w zakresie:

  1. świadczenia usług pocztowych i kurierskich (oblicza i pobiera opłaty za usługi pocztowe i kurierskie, sporządza dokumenty związane z zawieraniem umów na usługi pocztowe i kurierskie, przyjmuje, doręcza lub wydaje przesyłki listowe i paczki w obrocie krajowym i zagranicznym);
  2. realizowania usług finansowych (przyjmuje wpłaty i dokonuje wypłaty przekazów pieniężnych z różnych tytułów, przyjmuje wnioski o pożyczkę i przeprowadza procedurę przyznania pożyczki, otwiera i zamyka rachunki bankowe, zakłada lokaty);
  3.  realizowania obrotu towarowego
  4. opracowywania, ekspediowania i przewozu przesyłek

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony przez firmy pocztowo-kurierskie. Absolwentom pracę oferują operatorzy o zasięgu ogólnopolskim (Poczta Polska, DHL EXPRESS (Poland), InPost, OPEK, DPD Polska, K-EX)) jak i lokalnym, natomiast osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę usługową.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Podstawy działalności gospodarczej w usługach pocztowo-finansowych, Język obcy w usługach pocztowo-finansowych, Obrót towarowy, Usługi pocztowe i kurierskie, Usługi finansowe, Przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym, Usługi ekspedycyjne i przewozowe, Usługi pocztowo-finansowe w praktyce, Obrót towarowy w praktyce, Realizowanie prac rozdzielczo-ekspedycyjnych.

Egzaminy zawodowe

Tytuł technika absolwent uzyskuje zdając pod koniec semestru drugiego egzamin z kwalifikacji zawodowej. Zdanie egzaminy gwarantuje uzyskanie dyplomu technika w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 3 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie
  • podanie o przyjęcie do szkoły złożone osobiście w szkole

Więcej informacji i zapisy:

Szkoła Policealna przy WMZDZ Olsztyn
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel. (89) 523-72-64, fax. (89) 523-53-29