Zawód - Tapicer

Kwalifikacja:

DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

System nauczania: Stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Tapicer wykonuje zaprojektowane tapicerowane części nowych mebli i kompletów mebli, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia samochodowe), sprzętu sportowego (maty, piłki, urządzenia treningowe), tapicerskie prace dekoracyjne związane z urządzaniem wnętrz mieszkalnych (wyciszanie drzwi, obijanie ścian, upinanie i mocowanie firan, kotar itp.), salonów wystawowych, scenografii teatralnej (formowanie, upinanie i zawieszanie kotar, draperii, kurtyn itp.), jak również naprawy uszkodzonych lub zużytych tapicerowanych części mebli i sprzętów, łącznie z drobnymi naprawami części konstrukcji.

Kariera

Tapicer rzemieślnik pracuje najczęściej w niewielkim warsztacie, w pojeździe samochodowym, w domu klienta lub dużym zakładzie produkcyjnym. Miejsce pracy tapicera dekoratora to domy mieszkalne, salony wystawowe, sale widowiskowe, teatry, hotele, biura i pracownie konserwacji zabytków.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadgimnazjalnych oraz przedmioty zawodowe: podstawy tapicerstwa, technologia wyrobów tapicerowanych, działalność gospodarcza w tapicerstwie, język obcy zawodowy w tapicerstwie, zajęcia praktyczne.

Egzaminy

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w Naszej Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskimi i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia