O Nas

Szkoły ZDZ prowadzone są przez Stowarzyszenie Oświatowe Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. Pierwszą szkołę - Policealne Studium Zawodowe w Olsztynie utworzono uchwałą Zarządu WMZDZ w roku 1995. Zajęcia na wydziale dziennym i zaocznym rozpoczęły się 1 września 1995 roku.

Początkowo szkoła kształciła w zawodach technik ekonomista i technik informatyk. Ten ostatni cieszył się wśród słuchaczy ogromnym zainteresowaniem. Każdego roku naukę rozpoczynało od 8 do 12 grup po 20 osób każda. Nasza szkoła jako jedna z pierwszych w mieście dysponowała czterema pracowniami komputerowymi z nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem, corocznie aktualizowanym.

Szkoła ZDZ bazując na wiedzy i doświadczeniu zdobytym w trakcie kształcenia słuchaczy jako pierwsza placówka w Olsztynie utworzyła we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim Lokalną Akademię Informatyczną CISCO.

W kolejnych latach uruchomiono kształcenie w zawodach technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik administracji. Szczególnie dwa pierwsze cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze względu na prężnie rozwijającą się w regionie branżę turystyczną. Doświadczona kadra gwarantowała po ukończeniu nauki bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zawodu.

W 2000 roku szkoła wprowadziła do swojej oferty zawody: technik architekt, technik budownictwa oraz technik architektury krajobrazu. W tym okresie zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie było bardzo duże. Absolwenci naszej szkoły jako jedni z niewielu oprócz zawodowej wiedzy teoretycznej i praktycznej posiadali również doskonale opanowany program AutoCAD, którego znajomość jest obecnie podstawowym wymogiem pracodawców z branży budowlanej.

W 2002 roku Policealne Studium Zawodowe poszerzyło ofertę kształcenia o zawody technik geodeta, technik rachunkowości oraz technik BHP. Kadra dydaktyczna, którą pozyskaliśmy dla kierunku technik geodeta to najlepsi wykładowcy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie, którzy kształcą Naszych słuchaczy po dziś dzień.

W 1999 roku do istniejącej Szkoły policealnej dołączyło Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie, tworząc Zespół Szkół ZDZ. Początkowo Liceum dla Dorosłych kształciło absolwentów 8-klasowych szkół podstawowych oraz zasadniczych szkół zawodowych. Życzliwość i wysokie kwalifikacje kadry Liceum w Olsztynie przyczyniły się do systematycznego wzrostu liczby słuchaczy. W 2003 roku powstało liceum kształcące osoby, które ukończyły gimnazjum. Każdego roku szkołę opuszczało wielu absolwentów zdających z powodzeniem egzamin maturalny.

Na dzień dzisiejszy Policealne Studium Zawodowe i Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie kształci ok. 850 słuchaczy i zatrudnia 50 wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, a oferta kształcenia została poszerzona o nowe zawody, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W-M ZDZ jest również organem prowadzącym najstarszego w mieście Ośrodka Szkolenia Kierowców oraz Centrum Edukacji, a także super nowoczesnego Centrum Szkoleń Budowlanych ZDZ przy ul. Lubelskiej 33, gdzie można zdobyć różnego rodzaju uprawnienia w formie kursów zawodowych.

W-M ZDZ w Olsztynie