Zawód - Zdun

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - zawód zdun

Kwalifikacja:

BUD.28. Wykonywanie robót zduńskich

System nauczania: Stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Absolwent tego kierunku wykonuje, naprawia i montuje różne rodzaje piece grzewcze i kuchenne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, administracyjnych itp. przy zastosowaniu narzędzi murarskich i zduńskich oraz maszyn do przygotowania zaprawy i transportu. Zdun to najlepszy fachowiec do wykonania kominka w budynku mieszkalnym, letniskowym, agroturystycznym, gastronomicznym, hotelarskim itp.

Kariera

Zdun może poszukiwać pracy w firmach branży budowlanej, rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych zajmujących się budową i konserwacją trzonów kuchennych, pieców grzewczych oraz kominków. Może także prowadzić własną firmę.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadgimnazjalnych oraz przedmioty zawodowe: dokumentacja techniczna w budownictwie, materiałoznawstwo i technologia robót zduńskich, działalność gospodarcza w budownictwie, język obcy w budownictwie i robotach zduńskich.

Egzaminy

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w naszej szkole. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie